veivalg4

 

 

Nabokrangler? Arvestrid? Skilsmisseoppgjør? Samboerkontrakt? Arbeidstvist? Uenighet ved kjøp/salg?

Selv om du har rett - må du likevel få rett
Før eller senere dukker det opp en situasjon der du/dere skulle hatt hjelp av en jurist eller advokat. For mange privatpersoner og mindre private og offentlige virksomheter stopper det vanligvis akkurat her. Grunnen er at advokathjelp blir for dyrt.

Advokat? Jurist? Bedrift? Privat?
De aller fleste sakene løser seg lenge før de havner i rettssystemet. Juristforbundet opplyser at så mange som 80-90 % av deres saker innenfor f.eks. arbeidsrett løses før den kommer til rettssalen. I tillegg er det mange saker som i løpet av prosessen løses ved annen mekling (forliksråd/konfliktråd). Ofte er juristens råd tilstrekkelig for at motparten ser at du har en god sak, og at ditt syn vil vinne frem. 

Juristene har akkurat samme utdannelse som advokater. Forskjellen er at dersom man velger å arbeide som fullmektig, så må denne ha to års praksis, og ha ført minst tre saker i retten for å få advokatbevilling. Merk: 70 % av alle jurister ønsker ikke å være advokater. Men alle advokater  være jurister.

Dersom en sak likevel hører hjemme i retten, forbereder juristen saken og gjør alt ferdig så det er enkelt for den riktige fagadvokat raskt å sette seg inn i saksforholdet. Mange saker hører også hjemme i forliksråd/konfliktråd, og her kan juristen møte sammen med deg om ønskelig.

Du får en profesjonell jurist for rundt 3 til 5 ganger lavere beløp enn det en gjennomsnittlig advokattime koster (Advokatforeningens bransjeundersøkelse PDF - og husk å legge til 25% mva). Det er derfor veldig smart økonomisk å utrede saken juridisk før advokat eventuelt kontaktes. 

Bedrift/organisasjon
Oppretter dere en bedriftsavtale med oss, så er det bare å ringe når noe dukker opp. Å snakke med en jurist dere kjenner fra før er trygt. Prisen er den samme, og dere faktureres i etterkant.

Kr. 475,- per time eks. mva
Vi kan hjelpe deg. Clerks har godt utdannede jurister som på lik linje med advokater/fullmektiger har bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Dette gjør du
Ring daglig leder Tom T. Græger på 92 80 93 99. Da finner vi ut om dette er en sak som en jurist skal se på. Det kan godt hende at dette er en sak som kommunen, fylkesmannen eller en annen offentlig institusjon ifølge regelverket har plikt på seg til å løse, og det vil du da få beskjed om. Mange juridiske problemstillinger er det offentliges ansvar å ta stilling til. 

Betaling/kontonummer
Du kan bruke Nettbank eller Vipps som er de vanligste betalingsformene. Uansett finner vi en løsning som passer begge parter.

Erstatningsansvar og Advokattilsynet
Clerks jurister stiller lovpålagt økonomisk sikkerhet (forsikring) på samme måte som alle advokater. En slik sikkerhet er pålagt i Domstolloven av Stortinget, og forvaltes av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som fører tilsyn med landets praktiserende advokater, fullmektiger og jurister/rettshjelpere. Ordningen er etablert for at kunden skal kunne være sikret økonomisk dersom det oppstår en uventet situasjon som en følge av rådgivningen fra advokat, advokatfullmektig eller jurist/rettshjelper.

billigste advokat billig jurist juridisk