whitecollar

«Clerk» betyr i engelskspråklige land over hele verden det samme som «hvitsnipparbeider», og defineres som: 
"a person who performs professional, managerial or administrative work."

I engelsk jussterminologi brukes „law-clerk“, som i direkte overført betydning på norsk vil være «domstolstjenestemann». «Clerk» er et etablert begrep i det engelske rettsvesen og juridisk terminologi, og brukes om tjenesteytende personer på ulike nivåer innenfor rettsvesenet fra domstolens øverste administrative personer helt ned til arkivassistenten.

Som clerk i Clerks vil du derfor være i godt og relevant selskap.

 

 

billigste advokat billig jurist juridisk